Tarifes de servei per hora (Taller i domicili)

Si estan acostumats a contractar un servei tècnic informàtic car abandoni aquesta pàgina, sentim informar-los que aquí no trobaran cap preu per servei alt, aquí únicament oferim un gran servei de qualitat per un preu més que competitiu. Nostra garantia són els nostres clients, i si mentim, que s'assabenti tothom .

Les nostres tarifes de servei tècnic en el nostre taller és de 26 € l'hora, sent 13 € la fraccion. Per norma general, les reparacions al taller tenen un servei mínim d'1 hora i 30 minuts *, 39 € en total, encara que no s'aplica en tots els casos, pot consultar abans o demanar-nos un pressupost previ a reparació.

Quant a assistències a domicili, l'hora serà de 35 € i és la fracció de 17,50 €. El servei mínim en domicili també serà d'1 hora i 30 minuts i s'aplicarà a més un càrrec desplaçament que variarà segons la zona o el radi on es trobi *:

· Menor de 1-2 Km: gratuït

· Àrea metropolitana de Barcelona : 15 €

· Resta: 25 €

Aquests preus no inclouen iva


*
Excepte Bons i Contractes de manteniment

1 1 1 1 1

Servicio Técnico Informático en Barcelona

logo hardmicro h

Hardmicro S.C.P.
Avenida Diagonal, 287 bis, 08013 Barcelona(Barcelona)
Teléfono: 93·511·17·11 Web: https://hardmicro.net


Os animamos a todos para que nos dejeis un comentario en Google, no sólo para ayudarnos a mejorar sino también para que otras personas nos encuentren y nos conozcan un poco mejor grácias a vuestros comentarios

 
  • Avenida Diagonal, 287bis Barcelona
  • Lunes a jueves de 9:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:30, Viernes sólo con cita previa
  • 93 511 17 11
  • 627 237 289